Guilan Pain Clinic

Guilan Pain Clinic

ozone therapy

استفاده از گاز ازون O3 و تاثیرات آن در کاهش تورم و ضد عفونتی بافت اثبات شده می باشد. این گاز با تزریق به محل درد و دید غیر مستقیم با استفاده از دستگاه رادیو گرافی CARM سبب کاهش و از بین رفتن درد محل تزریق و یا جمع شدن دیسک بیرون زده غیر اورژانس مهره کمر، موجب ترمیم دیسک و غضروف مفصلی در آرتروز می گردد.

گاز ازون توسط دستگاه مخصوص تولید می شود استفاده از گاز ازون به جنگ جهانی دوم باز می گردد . تزریق گاز ازون در نقاط مختلف سبب افزایش سوخت و ساز سلولی و تعدیل دستگاه ایمنی می گردد . ازون موجب افزایش آنتی اکسیدانها و برداشت و پاکسازی رادیکالهای بدن شده ،جریان خون را تقویت می کند . با استفاده از ازون اکسیژن رساندن به بافت ها افزایش می یابد . همچنین ازون پلاک های سرخرگی را اکسیده کرده و امکان برداشته شدن تکه های تولید شده از پلاک و جلوگیری از بسته شدن عروق را  فراهم می نماید . همه این عوامل منجر به افزایش  اکسیژن آزاد شده در بافت های بیمار می شود . ازون  خاصیت ضد آماسی نیز دارد . از این خاصیت برای کاهش التهاب در مفاصل ، عضلات و ستون مهره ها و هم چنین درمان دیسک بیرون زده غیر اورژانس استفاده می شود . تزریق گاز ازون توسط دستگاه CARM و با دید مستقیم در محل  دیسک بیرون  زده سبب شکسته شدن پیوند های مولکولی بافت دیسک و در نتیجه جمع شدن آن گردیده و احساس درد بیمار بلافاصله از بین  می رود .