Guilan Pain Clinic

کلینیک درد گیلان

ازون تراپی

کاربرد ازون تراپی در کنترل و درمان درد :

ازون به عنوان یکی از گازهای بسیار مهم در استراتوسفر شناخته شده است .اوزون یک مولکول سه اتمی ا کسیژن،O3،وباساختاری متفاوت باساختاراکسیژن است . وجه تسمیه ی اوزون ازواژه یونانیOzeinبه معنای « بوییدن » گرفته شده است . اوزون دردمای اتاق گازی بیرنگ است وخصوصیات آن بویی است شبیه بوی پس توفان درارتفاعات زیادیانزدیک دریا می باشد. درسطح زمین تراکم آن 0/03ppmتا 04/0 است . و به عنوان یک مانع برای ورود تابش اشعۀ فوق بنفش با طول موج کوتاه nm280 – 260 عمل می نماید بنابراین زندگی ارگانیسم های روی زمین را حفظ کرده و تابش ماورای قرمز را که از زمین می رسد جذب می نماید ومانع از سرد شدن آن می شود

لایه ازون محافظ با حداکثر پهنا که از mm 3 – 2 تجاوز نمی کند با غلظت mg/m3 1 در 30 – 20کیلومتری بالای سطح زمین یافت می شود . کاهش غلظت ازون در ازونسفر (لایه ای از بخش فوقانی اتمسفر ) منتهی به ایجادحفراتی در این لایه محافظتی میگردد.

غلظت ازون برای بررسی شدت دود و بخار صنعتی و آلودگی هوا استفاده می شود . اوزون پزشکی مخلوطی از این گازو اکسیژن باغلظتهای متفاوت است . اوزون پزشکی همواره به صورت تازه درمحل به وسیله ی مولدهای ویژه وبه منظورمصرف وتجویزفوری تولیدمیشود . دوزواقعی اوزون به وسیله ی یک پزشک آموزش دیده ومطابق باموردمجازپزشکی وشرایط بیمارتعیین میشود. در مقایسه با ازونی که از تجهیزات پزشکی تولید می شود ازون موجود در هوای آلوده ودرکنار اکسید های نیتروژن سمی ، اثرات مخربی را بر روی اپیتلیوم مجاری تنفسی بر جا می گذارد . درجوزمین اوزون درنتیجه ی اثراشعه ی فرابنفش واکسیژن بادرجه ی خلوص کامل وباکمک تخلیه ی الکتریکی با فشارقوی تولیدمیشود.

ازون یک عنصر شیمیایی بسیار واکنش زا است . ازون به عنوان یک گاز بی رنگ در

25 – 20 کیلومتری بالای سطح زمین تشکیل می شود و تحت تاثیر نور ماورا بنفش خلاء که از اکسیژن جو حاصل می آید قرار می گیرد .

3O2                     2O3

در مقابل یک مولکول ازون می تواند یک ذره UV را جذب نماید بنابراین اکسیژن دو اتمی دوباره تولید می شود . مولکول های ازون به اتم های سازنده اش تجزیه می شود این اتم ها با مولکول های اکسیژن ترکیب شده تا ازون تشکیل شود و در نتیجه این فرآیند ازونسفر – لایه ازون تشکیل می گرددکه به عنوان یک سپر و مانع در برابر تابش اشعۀ فوق بنفش عمل می کندکه موازنۀ بیولوژیکی در بیوسفررا حفظ می نماید . در نتیجه جریان های متلاطم و ناپایدار در جو   مقدار ناچیزی از ازون به لایۀ تحتانی اتمسفر می رسد و سبب بوی خاصی که پس از بروز یک طوفان که به همراه صاعقه است تولید می شود ،می گردد .

ازون O3 یک آلوتروپ ( یا دگر شکل) با میل واکنشی بالای[1] اکسیژن می باشد . اکسیژن می تواند به یکی از سه شکل زیر در طبیعت وجود داشته باشد :

1- اکسیژن یک اتمی دارای فرم ناپایدار و واکنشی زیادی است و دارای 2 پیوند کووالانسی می باشد .

2- اکسیژن دو اتمی : فرم پایدار و بسیار فراوان به شمار می آید زیرا دارای پیوندهای آزاد

نمی باشد .

3- ازون(O3):یک مولکول که از سه اتم اکسیژن تشکیل می شود و دارای یک پیوند آزاد است که ازواکنش پذیری زیادی که دارد ناشی می شود .

ازون به عنوان یک اکسیدان قویتر در مقایسه با اکسیژن میباشد و می تواند تمام ترکیبات آلی

و غیر آلی را اکسید نماید اوزون دارای خواص بیو ارگانیک و میل واکنش پذیری انتخابی بالا با ترکیبات پیوند دوتایی دارد.و بر این اساس با :آمینو اسید ها ، پپتید ها ، پروتئین ها ، اسید های نوکلئیک و اسید های چرب غیر اشباع که برای تشکیل لایه حیاتی لیپیدی غشای سلولی و کمپلکس های لیپو پروتئین درپلاسمای خون اساسی می باشند ترکیب می گردند . درمحیط های بیولوژیکی ، واکنش های ازون با اسیدهای چرب غیراشباع به شکل   تشکیل فرآورده های مختلف که شامل اوزونیدها(ترکیبات حاوی تعداد مختلف اتم های اکسیژن در یک مولکول می باشد ) می باشد نمود می یابد .

کشف ازون و خواص ازون :

ازون به عنوان یک عنصر شیمیایی در اواخر قرن 18 کشف گردید . در سال 1785 مارتینوس ون ماروم(Martinus Van Marum ) که یک فیزیکدان هلندی بوده ، در هنگام مواجه ساختن اکسیژن باتخلیه الکتریکی به برخی از مواد خاص الکتریکی که بوی خاصی داشته اشاره نمود .

در سال 1848 یک دانشمند آلمانی به نام C – Shobein ، این آزمایشات را تکرار کردو آن را به نام ازون ،گاز بودار نامید . (برگرفته از کلمۀ یونانی ozone Odorant) و برخی از نسبت ها و خواص آن را توضیح داد . او فکر کرد که ازون به همان دسته از عناصر برم و کلر تعلق دارد که دارای بار الکتریکی منفی می باشند . ماری یناک ودلاریو (Mariniak&Delarive ) نشان دادند که این فرم آلوتروپی اکسیژن است و مولکین و دوار ( Mulliken& Dewar ) ساختار مولکولی آن را جدا نمودند .

یک قرن بعد در سال 1953 ، آندروز، دربارۀ اینکه ازون یک فرم آلوتروپی اکسیژن است گزارشاتی را ارائه داد.

نخستین مولد اوزون در سال 1957 در آلمان به وسیله ورنر زیمنس تولید شد . در این سال وارنر،لوله هایی را برای القای مغناطیسی ایجاد کرد و این لوله ها قادر به تولید ازون

در حجم زیادی بودند که این کار منتهی به تحقیقات گسترده در زمینه خواص ازون گردید .

استفاده از ازون براساس خواص باکتریسیدال( باکتری کش) وخواص ضد عفونی و اکسایشی آن بنانهاده شده است . ازون در مقایسه با کلر در زمان کمتری ، باکتری و قارچ ها را غیر فعال و خنثی می سازد .

این روش موثر برای انهدام ویروس ها و عوامل سرطان زا (کارسینوژنیکی ) می باشد که در اغلب موارداین عوامل به وسیلۀ مواد شیمیایی معمولی ای که برای تصفیه آب بکار می روند از بین نمی روند . ازون و استفاده از آن به عنوان یک عامل بوزد توانست باعث تخریب و از بین بردن موادی که بو ایجاد می کنند شود . برای تصفیه آب ، از ازون به مدت 80 سال است که استفاده به عمل می آید . درپاریس، از آبی که به وسیلۀ ازون تصفیه می شود استفاده می کنندبا توجه به  پتانسیل اکسایشی بالا ازون ، از آن در صنایع منسوجات و سلولز به عنوان ابزار رنگبری استفاده می شود .

از خواص باکتری کشی ازون ، بطور موفق در پرورش صدف های خوراکی و نرم تنان و حلزون و درصنایع آب معدنی استفاده به عمل می آید . تاریخچه ازون در پزشکی در قرن 20 آغاز شد . پیشگامان استفاده از ازون در تکنیک های پزشکی افرادی همچون E . payer ،A . fish ، H . wohf بودند .

ازون به عنوان یک وسیلۀ گندزدایی معروف گردید وازآغاز قرن بیستم ازآن بهره گرفته شد اما تحقیقات گسترده و قانونمند در زمینه ازون درمانی در ابتدا درآلمان در اواسط سال 1970آغاز گردیدونخستین گزارش در مورد اثر درمانی اوزون در تخلیص خون در این سال به وسیله لندر در آلمان منتشر شد. درجریان جنگ جهانی اول اوزون به منظوردرمان زخمها،عارضه ی پای سنگرگانگرن،ودرمان اثرات گازسمی به کارگرفته شد . همچنین دربرلین دکترآلبرت ولف درسال 1915 ازاوزون برای سرطان کولون،سرطان سرویکس،وزخم بستراستفاده کرد . امروزه پس از 125 سال استفاده ازاوزون درمان بااوزون یک نحوه ی جدیددرمان دربسیاری ازکشورها؛مانندآلمان،فرانسه،ایتالیا،روسیه،رومانی،جمهوری چک،لهستان،مجارستان،بلغارستان،اسرائیل،کوبا،ژاپن،مکزیکودرپنج ایالت ازایالات متحده ی آمریکاشناخته شده است . ازاوزون درجریان جنگ جهانی دوم هم برای درمان زخمهای جنگی استفاده ی فراوان به عمل آمد . پس ازاین اوزون به این جهت معروفیت پیدانکرده بودکه برای تولیدمولدهای اوزون موادمقاوم به کارگرفته نمیشد،ومقدارواقعی غلظت اوزون هم هنوزمعلوم نبود .

مولدهای سابق اوزون یاازنوع مولدهای تولیداوزون باپروتوهای فرابنفش ویاازنوع مولدهای پلاسمایی هستندوبااین مولدهاغلظت دقیق اوزون تولیدی بسیاردشواربود . امروزه باوجودمولدهای اوزون ازنوع تخلیه ی جرقه الکتریکی امکان تعیین دقیق غلظت اوزون فراهم شده،ونیزباایجادتغییردرجریان برق واکسیژن میتوان بادقت غلظت اوزون تولیدی راتغییرداد

معلوم شده که درمان بااوزون ، درمانی بسیاربی خطروعاری ازعوارض نامطلوب جانبی است . در « انجمن پزشکی آلمان برای اوزون درمانی » درسال 1980 مطالعه ای انجام شدکه درآن 644 درمانگرنتایج درمان 384775 بیمارراکه برایشان 238/579/5 مورددرمان بااوزون تجویزشده بود،یک کاسه کردند . ازاین عده فقط 40 موردعوارض جانبی گزارش شده بودکه نشان میدهدمیزان عوارض جانبی نامطلوب قابل چشم پوشی ( 000007/0 درصد ) است ودرمان بااوزون به عنوان یکی ازمطمئنترین درمانهای پزشکی توصیف شد. .

دربین بیماریهایی که بیماران بادردمراجعه میکننددربیماریهای ذیل درمان بااوزون نتایج بسیارخوب داشته اند : آرتریت روماتویید،لپوس ارتیماتوزسیستمیک،اسکلرودرمی،پلی میوزیت،فیبرومیوزیت،اسپوندسیلیت آنکیلوزان،استئوآرتریت       ( ورم استخوانی–مفصلی ) ،سندرم ریتر،پسوریازیس،آماس سینوویال،نقرس،کوندروکاسینوز،آرتروپاتی ناشی ازپیروفسفات،پری آرتریت کاسیفیه،تاندینیت کاسیفیه،کاسینوز،وپرولاپس دیسک بین مهرهای . در « درمانگاه درد » اوستئوآرتریت زانوتزریق درنقاط تحریک برای درمان دردفیبرومیالژی / دردمیوفاشیال،وپرولاپس دیسک بین مهرهای یادیسک لغزنده باموفقیت درمان شده است .

از زمانی که از مواد پلیمر مقاوم در برابر ازون و تجهیزات تولید کننده ازون در تکنیک های روزمرۀ پزشکی استفاده گردید . علاقه به ازون درمانی با توجه به افزایش تعداد گزاراشاتی که از کلنیک های مختلف سراسر جهان راجع به تاثیر بیولوژیکی ازون حاصل آمدو استفاده موفق آن در درمان بیماریهای ویروسی مطرح گردد بیشتر گردید .

درحال حاضر اتحادیه بین المللی ازون (I .O.A)، باهمکاری ایالات متحدۀ آمریکا ، کنگره های جهانی را هر سال دو بار در بخش های مختلف جهان برگزار می کنند . در چارچوب I.O.A ، دانشمندان و متخصصان مختلف کشورهای جهان ، به تبادل نتایج و دستاورد های حاصل از کنفرانس ها ، کارگاه هاو سمپوزیوم ها پرداختند و از طریق سایر رسانه های اطلاعات عمومی به پیشرفت هایی نائل آمدند . درشرکت های مختلف اروپا، ژنراتورهای مختلف ازون برای رفع نیازهای پزشکان با تخصص های مختلف تولید شدند.

اثرات بالینی ازون درمانی :

ازون می توانداثرات مختلفی را برطبق غلظت انتخاب شده و روش تجویزآن تولید نماید. درعملکردهای پزشکی مهمترین کاربرد آن شامل موارد زیر می باشد :

1- باکتری کش ، قارچ کش و ویروس کش

برای مصارف خارج وزمانی که به صورت ترکیب گازی یا محلول اوزونید بکار گرفته شود غلظت بیشتر ازون که اثرات

اکسایشی مستقیم بر غشای میکروارگانیسم ها داشته ، توصیه گردید . ازون می تواند عملاً تمام انواع باکتری ها ، ویروس ها و قارچ ها و تک یاختگان را از بین ببرد . باکتری گرم مثبت و ویروس های کپسول دار که دارای یک لایه بیولوژیکی لیپید ی می باشند به ویژه به اکسیداسیون حساس می باشند . استفاده ازغلظت های درمانی ازون ، اثرات باکتری کشی را فراهم آورده که به طور غیر مستقیم سیستم دفاعی غیراختصاصی را فعال می سازد . ( فعال سازی فاگوسیتوز ، افزایش سنتز سیتوکنین ها ، اینتر فرون ها ،عامل نکروتیک تومور اینتر لوکین و همین طور باعث فعال سازی اجزای سلولی و ایمنی مایعات بدن می گردد . شواهدی از اکسیداسیون پارشیال گیرنده های ویروسی گزارش داده شده که آنها را برای تشکیل پیوند ویروسی ناتوان می سازد . در کنار این ها بازداری آنزیم ترانس کیناز معکوس آشکارگردید که نابودی ویروس ایدز را افزایش می دهد .

2- اثر ضد التهابی

ازون ظرفیت اکسید کردن ترکیبات حاوی پیوند های مضاعف  و اسید آراشیدیک و مشتقات آن به ویژه پروستاگلادین ها ،را دارا می باشد. این مواد فعال بیولوژیکی در ایجاد، در توسعه و حفظ فرآیند التهابی دخالت دارند . در کنار آن ، ازون به تنظیم واکنش های متابولیکی در بافت در جایگاه التهاب می پردازد و PH را خنثی می کند .

کارآیی و اثر بخشی ازون درمانی در آسم برونشیتی می تواند تا حدودی به وسیلۀ اکسیداسیون پیوندمضاعف در چنین ترکیبات پاتولوژیکی مانند لوکوترین ها که از آراشیدیک اسید مشتق شده اند ،توضیح داده شود .

3- اثر آنالژزیک ازون( تسکین دهندۀ درد )

که به وسیلۀ اکسیداسیون تولیدات و فرآورده های تجزیه آلبومین  که به آن الگوپپتید ایجاد می گردد. آنها بر روی پایانه های عصب در بافت های آسیب دیده عمل می کنند و شدت واکنش درد را نشان می دهند . همینطور اثر آنالژزیک همچنین تحت تاثیرنرمال سازی سیتم آنتی اکسیدان می باشد و بر طبق آن با کاهش مقدار فرآورده های مولکولی سمی حاصل از پراکسیداسیون لیپید بر روی غشای سلولی ، که عملیات آنزیم های درون بافتۀ غشایی را تغییرمی دهد تاثیراتی از آن بر جا می ماند که در سنتز ATP و حفظ فعالیت حیاتی ارگانها و بافت ها مشارکت دارد .

4-خواص سم زدایی ازون

آشکارا سبب تصحیح و فعال شدن روند متابولیسم در بافت ها ی کبد و کلیه میگردد.و سبب تامین عملکرد خنثی سازی و دفع مواد سمی و مضر از ارگانهای حیاتی میگردد

5-فعال سازی روند های وابسته به اکسیژن

ازون قادر به افزایش اکسیژن محلول و آزاد در خون گردد و این روند سبب تقویت آنزیم ها و نتیجتا کاتالیز و تسریع اکسیداسیون هوازی کربوهیدرات ها ،چربی و پروتینها و نتیجتا شکل گیری ATP و تولید انرژی گردد.در سطح میتوکندری با فعال شدن H.ATP,aseکه مسئولیت کنژگاسیون پروسه تهویه و فسفرلاسیون اکسیداتیوها را به عهده دارد سبب تولید ATP میگردد.

 

6 – بهینه سازی سیستم های Pro وآنتی اکسیدان،

این پروسه به عنوان یکی از اثرات مهم ازون درمانی سیستماتیک مورد توجه قرارگرفته است که از طریق تاثیراتش بر غشای سلولی عینیت می یابد وسطوح فرآورده های پراکسیداسیون لیپید و سیستم دفاعی آنتی اکسیدان را موازنه می کند . در واکنش به ازون ، افزایش جبرانی در فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان superoxidismutase (SOD) ، کاتالیز وگلوتایتوپراکسیداز ، اتفاق افتاده است . بسته به واکنش های متابولیکی هوازی ذخیره شده ، تجمع NADH2 و NADPH2 وجود دارد که در آن دهندۀ پروتون برای حفظ اجزای اکسید شده سیستم آنتی اکسیدان غیر آنزیمی عمل می کند . ( گلوتاتیون ، ویتامین E ، اسید آسکوربیک و غیره )

استفاده از آنتی اکسیدان های اگزوژنیک با دوز اولیه محاسبه شده ، زمانی اجباری می باشد که از ازون در غلظت بالا بخواهند استفاده به عمل آورند .

7- اثر هموستاتیک

ازون بستگی به دوز آن دارد .تجویز غلظت های بالای ازون در استعمال خارجی سبب تاثیرات افزایش بر سیستم انعقاد می گردد در صورتی که تجویز و تزریق ورریدی با غلظت های پایین ازون سبب کاهش انعقاد پذیری  و ترومبوستوز می گردد و در عین حال موجب عال شدن فیبرونولوتیک می شود.

8- اثر تعادلی ازون بر سیستم  ایمنی

ازون براساس واکنش با ساختارهای لیپیدی در غشای سلولی و وابسته به مقدار و دوزی که استفاده می شوداعمال اثر می نماید دوز پایین ازون ، تراکم و تجمع ازونید ها را برروی غشای سلول های فاگوسیتی یعنی مونوسیت ها و ماکروفاژ ها افزایش می دهد . بسته به ازونید هااین سلول ها سنتز ستوکنین ها را در گروه های مختلف افزایش و تحریک می کند . سیتوکنین ها از نظربیولوژیکی،پپتید های فعالی هستندکه باعث مشارکت در افزایش فعال سازی بیشترسیستم دفاعی غیر اختصاصی می شوند(افزایش دمای بدن ، تولید پپتید ها در فاز حاد در کبد ) و جدا از آن ، آنها ایمنی سلولی و هومورال را فعال می سازند . تمام این مکانیسم ها با یکدیگردرمان نقص ایمنی ثانویه را تسهیل می کنند .ازون به میزان زیاداثر بدتری بر فرایند پروکسیداسیون لیپید در غشای سلولی در همان سلول های فاگوستیکی بر جای می گذارد و این کار را با افزایش تراکم فرآورده های سخت و سمی ناشی از پراکسیداسیون لیپید نمود می یابد که این مانع ازسنتز سیتوکینین ها می شود وبنابراین فعال سازی لنفوسیت های یاری دهندۀ 4]را حذف می کند و این پروسه به تنظیم تولید ایمینوگلوبین توسط لنفوسیت های Bمنجر خواهد شد. این اثر در مدیریت بیمارانی که با پاتولوژی ایمنی خودکار همراه هستند بیماری های روماتیسمی ، اسکلروز و اسکلرودرما ) و بدون تجویز دارو کمک خواهند نمود.

روش های اثر بخشی درمانی ازون    

ازون تراپی موضعی یک روش خیلی موثر در بکار گرفتن ازون در تکنیک ها و سوابق پزشکی به

شمار می اید . باید یادآور شد که غلظت بالایی از آن برای ضد عفونی استفاده می شود در حالی که مقدار کم آن ، ترمیم و التیام بافت آسیب دیده را از طریق رشد اپیتلیوم میسر می نماید.

روش های تجویز خارجی

- استفاده از سالین ازونیدی جهت ضد عفونی

- به کارگیری پماد های ازونیدی و روغن ها ی گیاهی حاوی ازون

- کیسه های پلاستیکی حاوی ازون تحت فشار کم

- وان و استحمام با آب ازون دار

روشهای تجویز وریدی

- اتو هماتراپی ماژور با خون اشباع شده با ازون

- اتو هماتراپی مینور با خون اشباع شده با ازون

- درمان لنف و پلاسما خارج از بدن

تزریق داخل بافت

- تزریق مخلوط گازی ازون / اکسیژن به داخل نقاط حساس بیولوژیکی

- تزریق مخلوط گازی ازون / اکسیژن داخل عضلانی در عضلات پاراورتبرال و اطراف مهره ای

- تزریق مخلوط گازی ازون / اکسیژن داخل مفصل و بافت اطراف مفصل

- تزریق مخلوط گازی ازون / اکسیژن در داخل دیسک بین مهره ای

روش تجویز روده ای

- شست وشو روده ها با آب مقطر ازونیدی

- نوشیدن آب مقطر ازونیدی

- تزریق گاز با ترکیب ازون / اکسیژن از طریق مقعد

 

 

 

.طرزتجویزاوزون

همانگونه که اشاره شد برای تجویزاوزون روشهای متفاوتی وجوددارد؛ماننداستنشاق مخلوطی ازاوزون،اکسیژن،یامخلوطی ازاوزون وهوا،تزریق اوزون ازطریق رکتوم یاواژن،درمان باآب اوزون دار ( به صورت آشامیدن آب،پانسمان زخمهایاجراحات وغیره ) ،انتقال خون اوزون دار،به کارگیری روغن اوزون دار،وماننداینها،روش تجویزبه نوع ومحل بیماری بستگی دارد . امامی توان برای درمان انواع متفاوت دردازتزریق فقط گازاوزون باغلظتهای متفاوت استفاده میکنیم . مولکول اوزون پایدارنیست،ونیم عمرآن فقط 2 دقیقه است . بنابراین پس از 20 دقیقه فقط نیمی ازاوزون اولیه باقی میماندوبقیه تبدیل به اکسیژن میشوند . افزایش دما نیم عمراوزون راکاهش میدهد . برای تزریق اوزون همیشه اوزون تازه درمحل تهیه شده وبلافاصله تجویزمیشود،برای تزریق اوزون فقط ازسرنگهای مقاوم دربرابراوزون بایداستفاده شود

سازوکارهای اثراوزون متعدداند . بخش بزرگی ازعمل اوزون ناشی ازاتم فعال اکسیژن آزادشده درنتیجه ی شکسته شدن مولکول ازو ن است .ازون علاوه بر عمل

میکروب کش،قارچ کش،ویروس کش که داردسوخت وسازسلولی راهم فعال

میکند،دستگاهای ایمنی راتعدیل مینماید،وآنتی اکسیدانهاوبرداشت وپاکسازی رادیکالهای بدن راافزایش داده وفعال میکند . برای درمان دردسازوکارهای متفاوت دیگری هم دخالت دارند،اوزون جریان خون راتقویت میکند،کلامپینگ وگویچه های سرخ خون راکاهش میدهدیاحذف میکند . انعطافپذیری آن به موازات توان حمل اکسیژن محفوظ میماند ( به علت تحریک 3 و 2 دیفسفوگلیسرات ) . اکسیژن رساندن به بافتهاافزایش مییابدزیراباتجویزاوزون افزایش جزیی درفشارخون حاصل وویسکوزیتی خون کاهش مییابد . همچنین اوزون پلاکهای سرخرگی رااکسیده وامکان برداشته شدن تکه های تولیدشده ازپلاک وجلوگیری ازبسته شدن عروق رافراهم مینماید . همه ی این اعمال اوزون منجربه افزایش اکسیژن آزادشده دربافتهای بیمارمیشوند. باتجویزاوزون تشکیل واسطه های آماسی مانندپروستاگلاندینهای مختلف هم کاهش مییابدوبااین ترتیب اوزون عمل ضدآماسی هم دارد

ازون در درمان بیماریهای فراوانی از قبیل : بیماری های عفونی ،در درمان زخم های آلوده شده بافت های نرم ، استئومیلیت ،عفونت های مفصلی ،زخم های گوارشی و زخم های بستر ،درمان آتروواسکلروزیس عروق محیطی ، هیپرتانسیون (پرفشار خون )، دیابت شیرین ،برونشیت مزمن و آسم برونشیتی ،گاستریت مزمن ،زخم معده ،زخم اثنی عشر،کولیت های مزمن بدون زخم ، هپاتیت مزمن ،ازون درمانی در ژینکولوژی و مامایی نظیر بیمار ی های التهاب لگن واندومترتیس   بیمار های التهابی دستگاه گوارش ،واژینوسیزباکتریائی، در بیماری های پوستی و درماتولوژی از قبیل اگزما و نرودرماتیتیس،پسوریازیس،فرم های مزمن نارسایی مغزی و عروقی ، استئوکندروسیز،میگرن و سر درد ها ، پلی نروپاتیاس، زیبایی و کنترل درد در بیماری ها ی متفاوت نقش دارد .

موارد استفاده ازون در درمان بیمار یها :

پرولاپس دیسک

. دیسک بین مهره ای ازنکلئوس پولپوزوس پرشده که ماده ای ژله ماننداست وآب رادرخودنگاه میدارد ( 90 درصدازماده ی دیسک آب است ) . وقتی اوزون دردیسک تزریق شودپلهای پروتئوگلیکان درماده ی ژله ماننددیسک درهم شکسته میشوندودیگرنمیتوانندآب رادرخودنگهداری کننددرنتیجه دیسک چروکیده ومومی میشودواینکاری معادل دیسککتومی باجراحی است،وازاینرواین عمل رادیسککتومی بااوزون،یااوزونوکلئولیزیس Ozonucleolysis ) مینامند . درمجلات جراحی اعصاب منتشرشده عنوان گردیده که تا 85 درصدعملهای جراحی دیسک بااین مداخله ی غیرجراحی اجتناب پذیراند . میزان موفقیت این عمل 88 درصدوقابل مقایسه یادیسککتومی جراحی ( 90-50 درصد ) است . عوارض آن به نحوقابل توجهی کم،وبسیارکمترازعوارض عمل جراحی استدرعرصه های گوناگون پزشکی–بویژه دردرمان درداوزون بتدریج معروف میشود. تغییرات جدیدتردرتکنیکهاومواردتجویزاوزون درنشریات علمی به صورت روزافزون درباره ی پزشکی وجانوری انجام میشود .که نشان میدهداوزن برای جامعه پزشکی بیشترپذیرفته شده وبه تدریج معروفترهم میشود

موارد غیر مجاز برای ازون تراپی

تمام مواردی که با عدم انعقاد خون هراه باشد

.خونریزی اندام ها

کاهش تعداد پلاکت ها در گردش خون.

.آلرژی به ازون

.خونریزی یا استروک آپوپلکسی

.عدم تحمل ازون

توجه : ازون به مقدار کم می تواند اثرات انعقاد خون ملایمی را بر جا بگذارد . بنابراین تمام داروهای کاهش دهنده انعقاد خون (ضد انعقادها ،آسپرین ها و غیره )در طول دوره درمانی باید قطع شوند .

درزنان دوره درمان در دورۀ قاعدگی باید مشخص شود و دوره درمان باید قطع شود