Guilan Pain Clinic

کلینیک درد گیلان

سایر موارد

از بسیار ی از روش های دیگر از قبیل تکنیک های روانشناختی ، ریلکسیشن و بیوفیدبک ، هیپنوتیزم ، روان درمانی ، گروه درمانی ،آیرو ودا ، موسیقی درمانی ،عطر درمانی ،سنگ درمانی ، نماز درمانی در درمان دردهای سرطانی کمک گرفته می شود  که در بعضی از موارد بسیار کمک کننده و کار ساز می باشد .