Guilan Pain Clinic

کلینیک درد گیلان

چرا نماد داروخانه های جهان «مار و جام » است؟با هجوم موشها به شهر همدان که موجب شیوع بیماری طاعون در این شهر بود، پزشک حاذق ما  ابوعلی سینا به مردم دستور داد برای مقابله  با موش ها، از مار استفاده کنند. و بعدها نیز به پاس این کار در سر راه مارها جام شرابی از انگور سیاه، نهادند تا از آن بنوشند، زیرا زهره مار را بیشتر می کند.از آن پس مار نماد بهداشت و نماد داروخانه های جهان شد.

لذا برای  داشتن و و نگهداری ، مار رانشانه سلامت می دانستند و به افرادی که زیاد دچار امراض میشدند میگفتند، " بی مار"

تاريخ ارسال: نویسنده:
روابط عمومی