Guilan Pain Clinic

کلینیک درد گیلان

بیشعوری

راهىمای عملی شىاخت و درمانِ خطرناک ترین بیماری تاریخ بشریت نوشته دکتر خاویر کرمنت ترجمه محمود فرجامی...
ادامه مطلب

Unilateral temporomandibular joint Dislocation after jaw Thrust Maneuver

Abstract A25-yr- old lranian woman with incomplete abortion who was diagnosed and scheduled for dilatation and curettage procedures under general anesthesia. After procedication with Fentanyl soµg and midazolam 2 mg and enough pre- oxygenation anesthesia was induced by sodium tiopentsl 250 mg and suc cynilcholine 60 mg with mask ventilation. After completion of procedure, the pqtient had a perlod of laryngospasm that we had to maneuvered head tilt and jaw   thrust to insert an ...
ادامه مطلب

Effect of Intravenous Intraoperative Esmolol on Pain Management Following Lower Orthopedic Surgery

Background: lack of proper control of acute postoperative pain often leads to lingering pain or chronic pain. several studies have emphasized the role of beta-blockers in reducing postoperative pain .Esmolol is a selective short-acting beta-blocker that produces few side effects. The purpose of this study was to examine the effect of intravenous intraoperative esmolol on postoperative pain following orthopedic leg fracture surgery . Methods: In a clinical trial, 82 patients between 20 65 years ...
ادامه مطلب

OZONE THERAPY IN CANCER

  Cancer is the second leading cause of death behind heart disease. However, deaths from heart San lave declined 45 % in the United States since 1950 and continue to dedine, while cancer de-irs increasing. In this century, cancer is projected to be the leading cause of death. The development of effective cancer therapy is a major focus of biomedical research. Neoplasia is a multifactorial process that can be broadly categorized into five etiologies: genetic, chemical, physical and inflamm...
ادامه مطلب

آشنایی با استان گیلان

استان گیلان با مساحت 14711 کیلومتر مربع از سمت شرق توسط رود سفید تمشک مابین چابکسر و رامسر ، از استان مازندران و از سمت غرب توسط رود آستارا چای از جمهوری آذربایجان جدا گردیده است . رشته کوه البرز ، با ارتفاع متوسط 3000 متر ، همانند دیواری در شرق و جنوب آن کشیده شده است . بلند ترین قله ی گیلان ، قله ی سماموس ، به ارتفاع 3678 متر (3620 متر هم گفته شده است ) واقع در شهرستان رودسر است که پس از قله دماوند ، به ارتفاع 5610 متر مرتفع ترین قله ی رشته کوه البرز است . گیلان دارای آب و هوای معتدل مدیتران...
ادامه مطلب

اثر پیش درمانی با 300 میلی¬گرم پره¬گابالین خوراکی بر درد و مصرف مخدر پس از عمل در بیماران تحت اعمال جراحی الکتیوارتوپدی

بهرام نادری نبی، محمد حقیقی، عباس صدیقی­ نژاد، مریم پالیزکار، امیرحسین فتحی، مریم پوررضا، حمید بهزادنیا   چکیده زمینه و هدف: روش اداره چندوجهی برای بهبود درد پس از عمل پیشنهاد می­شود. پره­گابالین به عنوان یک آنالوگ گاما آمینوبوتیریک اسید نشان داده شده است که اثرات تسکینی بر درد پس از عمل دارد. این مطالعه تصادفی شده دوسو کور اثر پیش­درمانی با پره­گابالین را بر درد و مصرف مخدر پس از عمل در بیماران تحت اعمال جراحی الکتیوارتوپدی مورد ارزیابی قرار داده است. مواد وروش­...
ادامه مطلب

بررسی تأثیر اضافه کردن منیزیوم به لیدوکائین اینتراتکال بر مدت بی دردی پس از اعمال ارتوپدی اندام تحتانی

بهرام نادری نبی1 ، عباس صدیقی نژاد2 ، محمد حقیقی3 ، حامد حسن زاده مقدم4 ، سمانه غضنفر طران5 ، نسیم عاشوری ساحلی5 دانشیار گروه بیهوشی و فلوشیپ اینترنشنال درد، مرکز تحقیقات بیهوشی و مراقبت های ویژه دانشگاه علوم پزشکی        گیلان، بیمارستان پورسینای رشت 2 .  دانشیار گروه بیهوشی و فلوشیپ بیهوشی قلب مرکز قلب حشمت، مرکز تحقیقات بیهوشی و مراقبت های ویژه دانشگاه علوم پزشکی گیلان، بیمارستان پورسینا رشت 3 .    دانشیار و عضو هیات علمی گروه بیهوشی، مرکز تحقیق...
ادامه مطلب

بررسی اثربخشی تزریق داخل نخاعی ترکیب سوفنتانیل و مورفین در کنترل درد بعد از عمل جراحی لاپاراتومی

عباس صدیقی نژاد ، بهران نادری نبی ، محمد حقیقی ، علی محمدزاده جوریابی ، ولی ایمان طلب ، علی میرمنصوری ، حسین خوشرنگ 1 – فلوشیپ بیهوشی قلب ، استادیار گروه بیهوشی و مراقبت های ویژه دانشگاه علوم پزشکی گیلان ، بیمارستان آموزشی – درمانی پورسینا 2 – فلوشیپ درد ، استادیار گروه بیهوشی و مراقبت های ویژه دانشگاه علوم پزشکی گیلان ، بیمارستان آموزشی – درمانی پورسینا ( مؤلف مسئول ) 3 – استادیار گروه بیهوشی و مراقبت های ویژه دانشگاه علوم پزشکی گیلان – بیمارستان آموزشی &n...
ادامه مطلب

تأثیر افزودن بیکربنات به لیدوکایین بر زمان شروع بی دردی بلوک هماتوم برای جااندازی شکستگی کالیس

  دکتر محمد حقیقی استادیار عضو هیأت علمی گروه بیهوشی و مراقبت های ویژه ، دانشگاه علوم پزشکی گیلان – مرکز آموزشی درمانی پورسینا دکتر بهرام نادری استادیار عضو هیأت علمی گروه بیهوشی مراقبت های ویژه ، دانشگاه علوم پزشکی گیلان – مرکز آموزشی درمانی پورسینا دکتر علی محمدزاده استادیار عضو هیأت علمی گروه بیهوشی و مراقبت های ویژه ، دانشگاه علوم پزشکی گیلان ، مرکز آموزشی درمانی پورسینا دکتر عباس صدیقی نژاد استدیار عضو هیأت علمی گروه بیهوشی و مراقبت های ویژه ، دانشگاه علوم پز...
ادامه مطلب

میزان بروز سر درد پس از بی حسی نخاعی در بیماران تحت سزارین در بیمارستان الزهرای رشت

دکتر علی محمدزاده-دکتر محمد حقیقی- دکتر بهرام نادری استادیار گروه بیهوشی و مراقبتهای ویژه-دانشکده پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی گیلان چکیده مقدمه:بروز سردرد پس از بی حسی نخاعی یکی از عوارض این نوع بی حسی به شمار می­آید و تفاوت­هایی در میزان بروز سردرد در شرایط عملکردی مختلف وجود دارد. هدف:تعیین میزان بروز سردرد پس از بی­حسی نخاعی در سزارین­های بیمارستان الزهرا انجام گرفت. مواد و روش­ها:در331بیمار زن که تحت بی­حسی نخاعی قرار گرفته بودند، بعذ از عمل سزارین، ...
ادامه مطلب

تاثیر میدازولام داخل نخاعی در کنترل درد پس از سزارین

دکتر محمد حقیقی⃰ - دکتر علی محمد زاده⃰ - دکتر بهرام نادری⃰ - دکتر شیده مرزبان⃰ ⃰ استاد یار گروه بیهوشی وICU ، داشکده پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی گیلان چکیده مقدمه: اگر چه استفاده از داروهای مخدر وریدی یا عضلانی و یا داروهای ضد التهابی برای کنترل درد بعد از عمل بسیار رایج است ولی عوارض جانبی این دارو ها باعث ایجاد محدودیت در استفاده از این داروها می­گردد. هدف: در این مطالعه موثر بودن تجویز داخل نخاعی میدازولام در اداره درد حاد پس از عمل جراحی سزارین مورد مطالعه قرار گرفته است. مواد و ...
ادامه مطلب

(AIRWAY) به صورت کلاسیک و تسهیل شده مقایسه دو روش جاگذاری ماسک راه هوایی لارنژیال

  دکتر محمد حقیقی استادیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دپارتمان بیهوشی و مراقبت های ویژه­­­­ مرکز آموزشی درمانی پورسینا دکتر علی محمدزاده استادیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دپارتمان بیهوشی و مراقبت های ویژه­­­­ مرکز آموزشی درمانی پورسینا دکتر بهرام نادری استادیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دپارتمان بیهوشی و مراقبت های ویژه­­­­ مرکز آموزشی درمانی پورسینا دکتر عباس صدیقی نژاد استادیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دپارتمان بیهوشی و مراقبت های ...
ادامه مطلب

مقایسه دوزهای مختلف پروپوفول برای القاء بیهوشی براساس پایش سنجش دوطیفی

دکتر بهرام نادری- دکتر محمد حقیقی- دکتر عباس صدیقی نژاد- دکتر علی محمد زاده   چکیده مقدمه و هدف: پروپوفول داروی هوشبر وریدی جدیدی است که در ترکیب با یک داروی مخدر کوتاه اثر به کار برده می­شود و به عنوان روش بیهوشی کامل داخل وریدی معرفی شده است. استفاده از پایشگر سنجش دوطیفی (BIS) روش قابل اعتمادی برای اندازه­گیری عمق بیهوشی، وضعیت خواب و تعیین مقدار داروی مورد نیاز حین بیهوشی محسوب می­شود. هدف ارز انجام این بررسی مقایسه دوزهای مختلف پروپوفول برای القاء بیهوشی براساس پایش سنج...
ادامه مطلب

فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد، دوره 2، شماره5، پاییز 1390

مقایسه اثر داروهای آلفنتا­ نیل، سولفات منیزیم و کتامین در کاهش درد هنگام تزریق وریدی پروپوفول عباس صدیقی ­نژاد1، محمد حقیقی1، سیروس امیر علوی2، بهرام نادری نبی3، علی محمدزاده4، مجید نکوفرد، محسن­ ­آباد5 1-استادیار بیهوشی، فلوشیپ بیهوشی قلب، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، پورسینا، بخش بیهوشی 2-استادیار بیهوشی، فلوشیپ اینترونشنال درد، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، بیمارستان پورسینا، بخش بیهوشی 3-استادیار بیهوشی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، بیمارستان پورسینا ، بخش بیهوشی 4- دانشیار بیهوشی...
ادامه مطلب

بررسی تغییرات(Bispectral Index) BIS ) و باز شدن مردمک پس از برداشتن کلامپ شریانی در جراحی پیوند کلیه

دکتر علی محمدزاده جوریابی(M.D)– دکتر محمد حقیقی(M.D)- دکتر فریدون مرتضوی نجف آبادی(M.D)- دکتر عباس صدیقی­نژاد(M.D)- دکتر بهرام نادری(M.D)- دکتر کامبیز فرقان پرست(Ph.D)- دکتر غلامرضا مختاری(M.D)- دکتر فرشید پوررضا(M.D) چکیده مقدمه: پیوندکلیه بهترین روش درمان نارسایی کلیه است و اداره بیهوشی طی این جراحی ارزش بسزایی دارد. یکی از مهمترین نکته­های بیهوشی در پیوند کلیه حفظ عمق کافی بیهوشی با دوز مناسب دارو در طی جراحی است. برداشتن کلامپ شریانی پس از آناستوموز رگهای کلیه­دهنده به گی...
ادامه مطلب

مقایسه تزریق اپیدورال نرمال سالین با بیکربنات سدیم بر مدت بی¬حسی حاصل از تزریق اپیدورال لیدوکائین %2 در بیماران تحت جراحی شکستگی استخوان ران

دکتر بهرام نادری نبی* - دکتر کتایون هریالچی* - دکتر فرنوش فرضی* - زهرا عطرکار روشن** - دکتر غلامرضا قامت زاده*** - دکتر عباس صدیقی ­نژاد*   چکیده مقدمه: بی­حسی اپیدورال یکی از روش­های مؤثر ایجاد بی­حسی رژیونال برای اعمال جراحی مختلف- کوچک و بزرگ – می­باشد. طولانی بودن بلوک حسی و حرکتی به دنبال بی­حسی اپیدورال، با اقامت طولانی­تر بیمار در ریکاوری و نیاز بیشتر به مراقبت­های پس از بیهوشی همراه است. یکی از نیازهای اساسی، محدود کردن زمان بستری و کاهش عوا...
ادامه مطلب

مقایسه دوزهای مختلف پروپوفول برای القای بیهوشی براساس پایش BIS

دکتر بهرام نادری*_ دکتر محمد حقیقی*_ دکتر عباس صدیقی نژاد**_ دکتر علی محمدزاده*_ دکتر بابک میرزازاده** *استادیار گروه بیهوشی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان    **متخصص بیهوشی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان مقدمه:پروپوفول داروی هوشبر وریدی جدیدی است که در ترکیب با یک داروی مخدر کوتاه اثر به­کار برده می­شود و به عنوان روش بیهوشی کامل داخل وریدی (TIVA) معرفی شده است. استفاده از پایش­گرBIS  (bispectral index) روش قابل اعتمادی برای اندازه­گیری عمق بیهوشی، وضعیت خواب و تعیین مقد...
ادامه مطلب

فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی ودرد، دوره 3، شماره 4، تابستان 1392

اثر بلوک پری آنال با بوپیواکائین بر درد پس از هموروئید کتومی عباس صدیقی نژاد1، بهرام نادری نبی2، محمد حقیقی3، علیرضا کرد4، مهدی علیزاده4، محمد صدیق کرمی4، گلاره بی آزار4 استادیار بیهوشی، فلوشیپ بیهوشی قلب، دانشگاه علوم پزشکی گیلان استادیار بیهوشی، فلوشیپ درد، دانشگاه علوم پزشکی گیلان دانشیار بیهوشی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان دستیار بیهوشی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان چکیده زمینه وهدف :یکی از شایع­ترین اعمال جراحی، هموروئید کتومی است و چون ناحیه آناتومیک کانال آنال (محل عمل)، توسط اعصا...
ادامه مطلب

بررسی اثر تک دوزپره گابالین خوراکی بر کنترل درد حاد پس از اعمال جراحی ارتوپدی

فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد ، دوره 4 ، شماره 3،بهار1393  بررسی اثر تک دوزپره گابالین خوراکی بر کنترل درد حاد پس از اعمال جراحی ارتوپدی بهرام نادری نبی،عباس صدیقی نژاد،محمد حقیقی ، محمد صدیق کرمی،امیرحسین فتحی،مریم پوررضا 1-      استاد یار گروه بیهوشی و فلوشیپ اینترنشنال درد،بیمارستان پورسینا رشت،دانشگاه علوم پزشکی گیلان 2-      استاد یار گروه بیهوشی و فلوشیپ بیهوشی قلب،مرکز قلب حشمت، دانشگاه علوم پزشکی گیلان 3-   &nb...
ادامه مطلب

اداره بیهوشی در یک بیمار مبتلا به پارگی مثانه در حین عمل جراحی رزکشن پروستات ترانس یورترال با لیزر دیود 980 نانومتر

فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد ، دوره 4 ، شماره 3 ، بهار 1393 اداره بیهوشی در یک بیمار مبتلا به پارگی مثانه حین عمل جراحی رزکشن پروستات ترانسیورترال با لیز ردیود 980 نانومتر ولی  ایمان طلب - محمد حقیقی - عباس صدیقی نژاد - بهرام نادری - محمد صدیق کرمی - کمال جمالی 1- استادیار بیهوشی ، فلوشیپ بیهوشی قلب ،مرکز تحقیقات  گروه بیهوشی ، دانشگاه علوم پزشکی گیلان 2 - دانشیار و مراقبت های ویژه ، بیمارستان پورسینا رشت - دانشگاه علوم پزشکی گیلان 3 - استادیا ر گروه بیهوشی و فلوشیپ اینترونشن...
ادامه مطلب