Guilan Pain Clinic

Guilan Pain Clinic

در تاریخ یکشنبه مورخه 92/11/13 دکتر بهرام نادری در رابطه با کاربرد طب سوزنی و تاریخچه آن در برنامه ..... توضیحاتی ارائه نمودند . وی افزودند طب سوزنی از هزاران سال پیش برای درمان بیماری ها و تسکین انواع درد ها مورد استفاده  قرا رمی گرفته و حتی  در عصر حجر هم از آن استفاده می شده ...

پایه گذاری طب سوزنی از خلق چین آغاز گردیده  است . هم چنین دکتر نادری افزودند طب سوزنی برای تعادل سازی بدن مورد استفاده قرار می گیرد و مورد تایید سازمان بهداشت جهانی می باشد و برای درمان 41 بیماری مورد تایید این سازمان قرار گرفته است .

 

Posted On: Writer:
روابط عمومی

کاربرد بوتاکس در درمان میگرن

سر درد یکی از شایعترین شکایات بیماران است که باعث مراجعه آنها به پزشک میشود ، بطوریکه بیش از 90% مردان و بیش از 95% زنان یکی از انواع سر درد را در طول زندگی تجربه می کنند . سردرد مزمن ، عبارت است از سردردی که بیشتر از 15 روز در ماه برای بیش از 3 وجود داشته باشد . 40% بیماران مراجعه کننده به کلینیک های سر درد از سردرد مزمن شاکی هستند که انواع معمول آن شامل میگرن ، سردرد تنشی و سردرد با منشا گردنی می باشند .

Posted On: Writer:
روابط عمومی

کارگاه Workshop

کارگاه Workshop           کاربرد ازون در پزشکی

بیمارستان آیت الله کاشانی قم

در تاریخ 92/11/18 با حضور دکتر فرناد ایمانی.رئیس انجمن رژیونال آنستزی و درد ایران . دکتر ایزدی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه بقیه الله . دکتر جنیدی عضو هیئت علمی دانشگاه بقیه الله . دکتر ال بویه  فلوشیپ درد و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران . برگزار می گردد .

گرداننده پانل دکتر بهرام نادری نبی ریئس بخش درد دانشگاه علوم پزشکی گیلان و فلوشیپ اینترونشنال درد و پایونیر ازون  درمانی کشور  می باشد . در این پانل علاوه بر آموزش همکاران بیمارستان ایت الله کاشانی قم و ارائه نکات جدید در رابطه با ازون درمانی از اولین دستگاه ازون این بیمارستان رونمایی خواهد شد .

Posted On: Writer:
روابط عمومی

کنترل درد در سرطان های زنان

کنترل درد در سرطان های زنان

هشتاد و ششمین کنفرانس علمی مرکز تحقیقات ناباروری  و موسسه فناوری های  نوین پزشکی مهر چهارشنبه 92/11/16  ساعت 11 با حضور دکتر بهروز نجفی . دکتر عباس رحیمی . دکتر علیرضا حسین پناه . دکتر عبدالرضا رحیم زلده .

گرداننده پانل : دکتر بهرام نادری نبی

Posted On: Writer:
روابط عمومی

برگزاری کنترل درد در کودکان سرطانی

برگزاری کنفرانس کنترل درد در کودکان سرطانی در بیمارستان محک در تهران برگزار گردید . و آقای دکتر نادری نبی فلوی فوق تخصصی اینترونشنال درد FIPPآمریکا در رابطه با کاربرد ازون در بیماران سرطانی سخنرانی کرده اند و نکات جدیدی را ارائه دادند .

Posted On: Writer:
روابط عمومی